lunedì 18 giugno 2007

CÓS MISTERIÀUSI (n. 17)

Un ragazèl al và a 'mbràusa e, apànna ch'al và dàntr'al zardén d'la ragàza ai vén un bisàggn urgiànt: "Quèsi quèsi a la fàgh qué, tànt a sàn in antézzip".
Quànd l'avé finé, als vulté e an i éra pió la mérda! As mité a zarchèrla, mó in st'mànter ch'l'éra achinè, l'ambràusa la vén à la fnèstra e l'ai dìs:
"Cùssa fèt le zà al bùr?"
"A sàn qué ch'à zàirch l'arlóii ch'am è caschè. Ecco a l'ò truvè, adès arìv!"
Dàpp, quànd i én a tèvla la ragàza la dìs con só pèder: "Pànsa che fàt quèl: Alfrédo l'à pérs l'arlóii e al l'à truvè in zardén al bùr!"
E al pèder: "Ai suzéd di fàt qui: pànsa tè che prémma l'é turnè in cà la nóstra tartarùga con una mérda in vàtta a la schén-na!"

Nessun commento: