giovedì 12 luglio 2007

AL FATURÉN DAL B’CHÈR (n. 41)

Un b'chèr l'é drì dal bànch ch'al sérv i cliént e al dìs col só faturén:
- Cìnno, sicómm t'ì lé sànza fèr gnìnta, quànd mé a pàis la chèren, ciàpa al fóii d'la chèrta oleè e méttel in vàtta à la balànza! E sóbbit dàpp ai dìs:
- Cìnno, con ch'l'ètra màn, spàza al tavlàn! E dàpp:
- Cìnno, quànd mé a sàigh egli ós, con un pà dài un chélz sàtta al bancàn! E po':
- Cìnno, con ch'l'ètra gàmba, dà un cócc' a l'óss ch'al fà curànt!
Al sèlta só al cìnno e al dìs:
- Sgnàur padràn, s'al vól am métt una granè int al cùl, acsé a spàz ànch la butàiga!

Nessun commento: