venerdì 7 settembre 2007

AL BUMBARDAMÀNT (n. 48)

Durànt la guèra, ai sàn-na l’alèrum e tótta la famàiia la scàpa zà in cantén-na. Quànd i én tótt zà, ón al dìs: “Odiomemàma! As sàn scurdè dal nón ch’l’éra al césso!” In ch’al mumànt una bàmba la ciàpa in pén la cà, ch’la vén tótta zà e ai vànza in pì sàul una culàn-na con in vàtta al césso! Tótt i guèrden só preocupè, la pórta dal césso la s’avèrra e tótt i disén: ”Nón!” E ló: “Oi, ai ò tirè zà l’àqua!”.

Nessun commento: