martedì 25 settembre 2007

L’UCIÀTT (n. 63)

Un sgnàuri anziàn, ch'l'avèva la "vóiia ed pizàn" (al fèva sàmper l'uciàtt!), al và int una pastizerì con l'anvudén e il cìnno al tàca a fèr d'la sànn ch'al v'lèva una pàsta.

"Adès nà, ch'avàn d'andèr vì, mó dàpp a turnàn e as fàn dèr un bèl cabarè ed pàst da purtèr a cà" e al dìs al pastizìr: "A turnàn dàpp" e vi ch'al và col cìnno.
Vérs mezdé al tàurna e al d'mànda:

"Éni prónti el pàst?"
"Nà, ai ò bèle finé!"
"Cómm? Ai avèva pùr détt ch'a turnèva"
"Sé, mó ló am avèva fàt l'uciàtt…"
Alàura al sgnàuri als tén avért l'óc' màt con dàu dìda e a gli dìs: "Ch'al vàga bàn a fèr del pugnàtt!"

Nessun commento: