mercoledì 10 ottobre 2007

AI ZARDINÉTT (n. 87)

Un strazàn als métt a séder int'na panchén-na dùvv ai é una sgnàura tótta elegànta e al tìra fóra un pèz ed salamén: "Vól-la favurìr?", "Nà", la dìs lì quèsi ufàisa.
Dàpp al tìra fóra un fiascàtt ed vén: "Vól-la bàvver?" stàssa arspósta.
À la fén al tìta fóra un mèz tuscàn; "Vól-la fumèr?", "Mó nà!" e ló: "Ciavèr gnànch pr'insónni, vàira?".

Nessun commento: