venerdì 12 ottobre 2007

AL GÀT VIAZADÀUR (n. 92)

"Alàura it pò riusé a c'fèrten ed ch'al tó gàt?"
"Mocché, à l'ò purtè a 10 chilómeter da cà e l'é turnè; alàura a l'ò purtè infén a Módna e l'é turnè un'ètra vólta; a la fén a sàn andè infén a Frèra, in mèz a una nàbbia ch'l'as taìèva col falzàn e am sàn pérs! Óu, par furtón-na ch'ai éra al gàt, se nà an turnèva pió a cà!"

Nessun commento: