mercoledì 10 ottobre 2007

AL VOCABOLÈRI (n. 89)

"Bàbbo, la màstra l'à détt che d'màn ai ò d'andèr a scóla col vocabolèri…"
"Mó gnànch pr'insónni! Té t'farè cumm'ai ò fat mé e cumm'l'à fàt tó nón: ti vè a pì!"

Nessun commento: