lunedì 19 maggio 2008

AL MÈL ‘D PÀNZA (n. 138)

Una sgnàura la và dal dutàur:

"Sgnàur dutàur, ai ò sàmper un gràn mèl qué in fànd à la pànza".
"Ch'l'ans preócupa, l'é tott'ària: ch'la fàga dàu scuràzz e al pàsa incósa!"

La sgnàura l'ans fé pió vàdder e dàpp pió d'un àn al dutàur à l'incàntra par la strè con du ragazulén e a gli d'mànda:

"Chi du bì ragazulén lé éni su fiù?"
"Nà, egli én dàu scuràzz f'té à la marinaràtta!".

Nessun commento: