lunedì 5 maggio 2008

I LÈDER ED FRUTA (n. 132)

Trì amìgh tótti el nót i vàn a frùta da un cuntadén, mó una nót al cuntadén ai fé la pòsta e ai ciapé tótt trì. Con la dupiàtta in màn a gli gé:

"Adès av fàgh mé un bèl schérz: tótt quàll ch'avì rubè av l'avì da métter só pr'al cùl!"

Al taché al prémm, ch'l'avèva rubè del z'rìs e l'ai andé abastànza bàn. Al secànd, ch'l'avèva rubè del mugnègh, al taché a rédder e al cuntadén a gli d'mandé:

"Cus'èt da rédder? Pàr té al sarà pió difézil"
"An rédd brìsa par mé: a rédd par lulà ch'l'à rubé di m'lón!"

Nessun commento: