venerdì 27 giugno 2008

DIFARÀNZ (n. 152)

Int una butàiga ed casaléngh ai vén dànter un cliànt ch'al dìs: "A vrévv sì spénzer". Al cumàss al d'mànda:

"Cus'èl détt? Sì spénzer?"
"Sé".
"E cus'éni?".
"Cómme cus'éni? Egli én ch'el pusèt par magnèr al bród!"
"Alàura al v'rà dìr sì cucèr!"
"Parché, che difarànza i éla strà cucèr e spénzer?".

Nessun commento: