mercoledì 4 giugno 2008

I DU CICIÓN (n. 144)

Maré e muiér i vàn dal dutàur parché in rièsen pió a fèr i sù qui a lèt, dato ch'i éren d'vintè tótt dù gràs técc'. Alàura al dutàur, par mód ed fères capìr, al guèrda zà int al curtìl e al dìs: "Ecco, v'dìv chi du càn la zà? Vuèter avì da fèr listàss!". Dàpp suquànt dé al dutàur l'incàntra la sgnàura e a gli d'mànda:

"Alàura sgnàura, cum'éla andè?"
"An i é stè brìsa mèl, mó al difézzil l'é stè purtèr mi maré zà int al curtìl!"

Nessun commento: