martedì 17 giugno 2008

RIME IN PILLOLE (pagina 12)

Ecco ora una serie di conte, cantilene e filastrocche infantili:
Pàn ón, pàn dù, pàn trì, pàn quàter,
pàn zéncv, pàn sì, pàn sèt, pàn ót
e pancót!

***
Pinpinèl, da l’óli bèl,
da l’óli fén, còntra Martén,
galén-na zópa, sàura a una fiópa
arén, butén, salè, limàn,
zanfrén, zanfràn,
cóla garavèla, tudàssch,
dièv’l e pàss,
fóra té, fóra ‘st’èter
fóra té t’i al pió bèl’èsen!

***
Un, due tre,
a star fuori tócca a te

***
Un due tre,
la Peppina fa il caffé,
il caffé di cioccolata,
la Peppina l’è malata,
l’è malata dal dolor.
La Peppina fa l’amor,
fa l’amor con un sergente,
la Peppina ha male a un dente.
E se non guarirà
un asino sarà
di prima qualità.

***
Lucciola, lucciola, vien da me
che ti do il pan del re,
il pan del re e della regina,
lucciola, lucciola, vien vicina.

***

Cavallino arrò arrò
per la biada che ti do,
per i ferri che ti metto,
per andare a San Francesco.
San Francesco è buona via,cavallin va’ via, va’ via
-
Paolo Canè

Nessun commento: