martedì 19 agosto 2008

I SCHÉRZ TELEFÓNICH (n. 162)

"Cus'èt fàt t'i tótt inzirutè?"
"Ói, t'al sé che a mé am piès ed fèr di schérz par teléfon: la stmèna pasè ai ò fàt suquànti telefonè e ai ò détt - indvén-na chi sàn - bàn, óu, i àn indvinè in trì!".

Nessun commento: