martedì 21 ottobre 2008

ABITÙDIN ED ZITÈ (n. 189)

Piràn al n'éra mài stè in zitè e, quànd Andrìcco al turné dal só prémm viàz in zitè, a gli fé l'interogatóri:

"Alàura, dìm cùss fèla la zànt in zitè?"
"L'é tótt difarànt che da nuèter: i àn del cà col zardén e con tótti el cumditè, però, t'an i cardarè brìsa, làur i màgnen fóra e i chèghen in cà!".

Nessun commento: