martedì 25 novembre 2008

AL TÉMMID (n. 207)

Un ragazèl témmid al c'càrr con un só amìgh:

"Sèt? A sàn pò riusé con ch'la biànnda!"
"Dìt dabàn, dài càntum incósa!"
"A l'ò purtè a cà mì e as sàn spuiè tótt dù, sàul che am sàn guardè int al spèc' e ai ò vésst che il mi pistulén l'éra cinén cómme un fasól; pò, quànd la s'é spuiè lì am sàn acórt ch'l'avèva un pistulén grànd trài vólt al mì!"
"Ah, sé? Alàura cus’èt fàt?"
"Ah, a avàn fàt incósa con al só!".

Nessun commento: