martedì 11 novembre 2008

DI’ BAN SÓ FANTÈSMA! (n. 199)

À la fén dl'otzànt ai v'gné al Teàter dal Càurs ed Bulàggna un famàus ilusionésta furastìr (Pickman) ch'l'evochèva i spìrit di mùrt e l'invidé al póbblich a fèr del d'mànd ai spìrit. Ai salté só ón da la pizunèra che al déss: "Di' bàn só, fantèsma, l'èt mai ciapè int al cùl?" Forse l'ilusionésta an turné mai pió a Bulaggna, mó da alàura i bulgnìs quànd i dìsen "Di' bàn só…" i zónten ànch "…fantèsma".

Nessun commento: