martedì 23 dicembre 2008

AL LIMUNÉR (n. 223)

Ai é un sugèt ch'al vànnd di limón col só bancàtt, própi davànti à una bànca. Ai pàsa un só amìgh e ai d'mànda:

"Bàn, ch'sa fèt? Vàndet di limón?"
"Ói, t'an al vàdd?"
"Mó s'ciàpel di sóld a fèr ch'al lavurìr lé?"
"A mé dégg! Guèrda mò: quàsst l'é l'incàs d'incù!" e ai gli màsstra una sbisachè ed sóld.
"Sócc'mel" al dìs l’amìgh "Al vóii fèr ànca mé, cùmm'òia da fèr?"
"T'è d'andèr al marchè à l'ingrós, t'càmper di limón e ti vànnd al dàppi".
"Ai vàgh sóbbit. Di' só, um darésset in prèst i sóld?"
"Vàddet, mé a ti darévv d'vluntìra, parché ai ò, mó purtróp ai ò fàt un cuntràt con la bànca: lì la s'é impgnè an vànnder brìsa i limón e mé an imprestèr brìsa i sóld!"

Nessun commento: