martedì 6 gennaio 2009

I TRI ESPLORADÙR (n. 234)

Trì esploradùr i fónn fàt parsunìr da una tribù ed canébbal in Àfrica, mó al stregàn ai fé una propósta: "Al nóster càpo l'é un campiàn ed virilitè e l'à un afèri enórum: bàn, se i vùster trì afèri insàmm i én pió lóngh dal só a si tótt trì lébber, a pàt però che i vùster afèri i sèppen mùrt". I azeténn e l'arivé al càpo ch'al pugé in vàtta à la tèvla un quèl ch'al parèva un faturén da barbìr! Il misurénn e l'éra 54 zentémeter! As fé avànti al prémm esploradùr e i misurénn: 29 zentémeter, as fé avànti al secànd e il misurénn: 22 zentémetr. Is fénn curàg' pensànd d'avàir bèle vént fàzil, mó al térz al tiré fóra un quèl invisébbil e il misurénn: 4 zentémeter. Dànca 29+22+4 = 55, i superénn al càpo d'un zentémetr, i v'gnénn liberè, mó is l'éren véssta brótta! Int al turnèr al prémm al gé: "Al mérit l'é stè mì, s'an i éra mé….". E al secànd: "Però un pó ed mérit a l'ò ànca mé". Al sèlta só al térz ch'al dìs: "Stè zétt, sé zétt: i s'arénn bèle magnè tótt trì s'is n'acurzèven che al mì l'éra dùr!".

Nessun commento: