martedì 27 gennaio 2009

LA MÀSCHERA 2 (n. 244)

Int un cìnema ed Frèra, durànt la proieziàn d'un dràma séri, int al silànzi generèl as sént un vérs disùman: "AAAAHHH" e la zànt: "Silénzio, cus'éla ch'la gatèra?". Mó dàpp a un minùd: "AAAAHHH" - "Insàmma, bàsta: màschera fè stèr zétt lulà!"

La màschera l'arìva con la só pélla e la vàdd un umarèl tótt stravachè int la pultràn-na e a gli dìs:
"Cus'éni chi vers? Avì da stèr zétt! Él al mód quàll lé ed stèr a séder? Fèm vàdder al bigliàtt!"
Al le guèrda e la dìs: "E pò quàsst l'é un bigliàtt ed galarì, ch'sa fèv qué in platèa?"
E l'umarèl: "CASCHÈ ZÀ!"

Nessun commento: