martedì 13 gennaio 2009

LA MEDGÉN-NA MÀGICA (n. 239)

Un umàz, ch'l'éra un pó in là coi àn, l'avèva una zérta dificoltè a lèt con só muiér, alàura l'andé dal só farmazésta pr'un cunséii.

"Ai ò preparè una medgén-na ch'la fà própi al só chès: bisàggna però ch'à la tóiia sàul só muiér, mó aténti à dèrien sàul un cuciarén, brìsa de pió, parché l'é dimondi putànta".

L'umàz al và a cà tótt cuntànt, mó l'éra tànta la vóiia ch'àin tulé ànca ló trì cuciarén e etertànt a só muiér! Dàpp a un minud la muiér la dìs:

"Artùro, ai ò una vóiia d'usèl ch'am pèr ed d'vintèr màta!".
"Stà bóna: t'a m'al vén a dìr con mé?".

Nessun commento: