mercoledì 8 luglio 2009

LA SOLUZIÀN D’LA MÀMA (n. 290)

Un ragazèl, tótt cuntànt, al dìs con só pèder:

"Bàbbo, at anónzi ch'am spàus!"

"Con chi?" al d’mànda ló.

"Con la Marióccia".

"La Marióccia? Mó l'an sarà mégga la fióla d’Argìa?"

"Sé, própi lì".

"Guèrda, a t'ò da dìr un quèl: prémma ed spusèrum con tó mèder, l'Argià l'é stè la mi 'mbràusa e…la Marióccia l'é tó surèla".


Dàpp soquànt mìs al zuvnót al tàurna a la càrica:

"Bàbbo, stavólta l'é la bóna: am spàus!"

"Con chi?"

"Con la Pia".

"La Pia? Mó l'an sarà mégga la fióla d'la Pepìna?"

"Sé, própi lì".

"Guèrda che ànch la Pepìna l'é stè la mi 'mbràusa e dànca ànch la Pia l'é tó surèla!".


Al ragazèl, c'prè, al và a zighèr da só méder e ai cànta incósa:

"Màma, cus'òia da fèr?"

"Brìsa preocupèret, spàusa quàlla ch'at piès, tànt tó pèder al né brìsa tó pèder!"

Nessun commento: