martedì 3 novembre 2009

AL SULFANÉN (n. 307)

In vàtta a l'aeroplàn, ch'al vàula par tótta la nót vérs Bulàggna, ai é du busón:

"Dài! Vén qué ch'a fàn l'amàur!" Al dìs ón.
"Mo nà ch'is vàdden" ai arspànnd ch'l'èter.
"Mó chi é ch'stà a guardèr? T'an vàdd ch'i dórmen tótt?"
"It sicùr?"
"Soncamé, fà mò una próva".

Alàura al pió témmid als lìva in pì e al dìs fórt: "Nessuno ha un cerino, per piacere?" Inción arspànnd e acsé i tàchen e i vàn drétt tótta la nót.
A la matén-na la ostèss la vàdd un umarén tótt méss mèl e a gli d'mànda:

"Non si sente bene?"
"Ch'la stàga bóna: l'é d'aiersìra ch'ai ò un mèl a la tèsta ch'al pèr ch'l'am scópia!"
"Ma non poteva chiedermi un'aspirina?"
"Un'aspirén-na? An sàn mégga màt: la pànsa che aiersìra a un zuvnót, sàul parché l'à d'mandé un sulfanén, i àn cazè int al cùl tótta la nót!"

Nessun commento: