lunedì 19 aprile 2010

ALADÉN 2 (n. 336)

- "Zért ch’l’à da èser bèl truvèr la làmpada d’Aladén!"
- "Mégga sàmper: pànsa che un mi amìgh àrab l’éra int al desért ch’al stèva par murìr ed sàid, quànd al truvé própi un afèri dal gèner, al le sfarghé e ai v’gné fóra un zigànt che fórsi l’éra un birichén!"
- "Parché?"
- "Parché, quànd ló ai déss ed dìr trì desidéri, ló ai d’mandé:
prémma de tótt a vóii d’la gràn àqua (vésst ch’al murèva ed sàid)
pò a v’révv èser biànch (vésst ch’l’éra nàigher e tótt il tulèven pr’al cùl)
pò a v’révv vàdder tànta gnóca (vésst ch’l’éra zàuven e an batèva mài un ciód)
- "Alàura?"
- "Alàura…al fó trasfurmè int un bidè!"

Nessun commento: