venerdì 22 giugno 2007

AL PUSTÉN (n. 22)

Un pustén al và dàntr'à un rastèl, quàd un càn ai và incànter tótt catìv. Al le sèra in fùria e la padràn-na:
"Ch'al véggna pùr dànter, tànt a l'avàn castrè".
"Sgnàura, mé ai ò póra ch'am mósga, mégga ch'am càza int al cùl!"

Nessun commento: