mercoledì 20 giugno 2007

DAL BARBÍR 4 (n.21)

Un barbìr, in st'mànter ch'al tàusa un cliànt, a gli d'mànda scùsa e al và a pisèr càntr'un cantàn d'la butàiga:
"Tànt a màz a vagh vì!"
A la fén dal sarvézzi, al cliànt al se sfióbba al brègh e al chèga in mèz à la butàiga:
"Tànt mé a vàgh vì sóbbit!"

Nessun commento: