martedì 26 giugno 2007

L’ARVINADÀUR ED BARZLÀTT (n. 29)

Ai n'é ed quì ch'in én b'sa bón ed cuntèr el barzlàtt e acsé a gli arvén-nen. Ón ed quìsti qué, un dé, l'incàntra un amìgh che ai dìs:
"Al sèt chi é in fén 'd vétta?"
"Chi?" al d'mànda ló.
"Al cùl!"
"Cómme al cùl?"
"Sé, l'é al cùl parché l'é in…fén ed…vétta, cioè in fànd a la schén-na!"

"Ostia l'é bóna quàssta" al pànsa ló "Adès a córr int al cafà e a la cànt sóbbit a chi imbezéll chi um dìsen sàmper che an sàn b'sa bàn ed cuntèr el barzlàtt! Arìv là, a póg' la mi biziclàtta, làur i saràn tótt lé a zughèr e mé ai dirò "savìv chi é in fén'd vétta?" e làur i diràn "chi?" e mé ai dirò "al cùl!" a vóii vàdder se stavólta in rédden brìsa! I l'àn da finìr ed dìr che mé an sàn b'sa bàn ed cuntèr el barzlàtt!"
E infàti al ciàpa la biziclàtta e vì ch'al và int al cafà, in st'mànter dàntr'ed ló als ripét la batùda "Savìv chi é in fén 'd vétta? Chi? Al cùl! A vóii própi stèr a vàdder stavólta!"
L'arìva int al cafà, al pógia la biziclàtta, al và dànter, i én tótt là chi zùghen e al dìs trionfànt: "Ragàz, savìv chi é mórt?"

1 commento:

Rodrigo ha detto...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais.