lunedì 25 giugno 2007

L'ÀURS (n. 26)

Du bulgnìs i vàn al Polo Nord a càzia d'l'àurs biànch, is sistémen dàntr'a un iglù e ón di dù al và fóra, mànter ch'l'èter al l'aspèta. Là fóra al vàdd in mèz à la nàbbia la sèghma d'l'àurs e a gli spàra, mó al fuséll l'é giazè e al fà cilàcca. L'àurs, incazè, ai córr drì e lo vì ch'al và vérs l'iglù. Córr e córr e l'àurs sàmper dri, finché l'arìva, mó al blóch ed giàz ch'al fà da óss al s'é saldè col fràdd. Tìra e tìra e l'àurs sàmper pió avsén, finché al càza un gràn tirót e al blóch al vén vì, própi int al mumànt che l'àurs ai saltèva adós e acsé l'àurs a s'infilé int al bùs e l'andé dàntr'a l'iglù. Al cazadàur al tàurna a stupèr al bùs col blóch, al dà una spazè al giàz par vàdder al só amìgh e a gli dìs:
"Pàila quàsst qué in st'mànter che mé a vàgh a tórn'un èter!"

Nessun commento: