lunedì 25 giugno 2007

APRENSIÀN (n. 25)

Al ragazèl l'é v'gnó a 'mbràusa da la fióla e al pèder al stà lé a controlèr e an vól brìsa andèr a lèt, finché an càsca da la sànn e as dezìd a dèr la bonanót. Al va só int la stànzia, mó an dórum brìsa, as prélla int al lèt e, a un zért mumànt, as lìva e da só al ciàma só fióla:
"Maria, pióvel?"
"No papà, parché?"
"Mó? Am parèva ed sénter guzèr!"

Nessun commento: