giovedì 14 giugno 2007

UN BROTT CAGNAZ (n. 9)

Un umarèl l'andèva in gìro con un càn, brótt ch'al fèva schìv, quànd l'incuntré un sgnàuri ch'l'avèva al guinzài un mastén e a gli gé:
"Ch'al téggna bàn luntàn al só càn, parché al mì l'é catìv".
"Vólel scarzèr? Al mi mastén l'à vént una gara ed lóta: al le pól lasèr andèr".
L'umarèl al dé la màlla al só càn, che int un mumànt al mazé al mastén.
Pió tèrd l'incuntré un èter sgnàuri ch'l'avèva al guinzài un alàn: stàssa stória e al cagnàz al mazé ànch l'alàn. Ón ch'l'avèva vésst incósa a gli d'mandé:
"Mó sócc'mel, ed che ràza él al só càn?"
"Sòia bàn mé: am l'à mandè mi fradèl da l'Africa ch'l'avèva tótt un pàil intàuran a la tèsta e mé a l'ò sàul fàt tusèr!"

Nessun commento: