giovedì 12 luglio 2007

AL RECLÀM (n. 43)

Un zuvnót al reclàma col farmazésta:
"Al m'à vindó di preservatìv col bùs!"
"An i é dóbbi, i én tótt controlè ón pr'ón!"
"Alàura, vólel dìr ch'an mi càmbia brìsa?"
"Ànch s'a vléss, an pós brìsa!".

Al zuvnót al và vì tótt incazè e al tàurna int l'àura che la farmazì l'é asrè, con un buslót ed varnìs biànca e als métt a scrìver in vàtta a la s'rànda: QUESTA FARMACIA VENDE PRESERVATIVI BUCATI. Un v'ciàtt ch'al guardèva lé atàis, ai déss:
"Sé, sé: ch'ai zónta pùr ch'is pìghen ànch int al mèz!"

Nessun commento: