giovedì 12 luglio 2007

LA SÍMMENTAL (n. 44)

Un sgnàuri al và dal lardaról e al càmpra una scatlén-na ed Sìmmental. Quànd l'é a cà al s'acórz ch'l'è vùda! Al tàurna dal lardaról a reclamèr e ló a gli spiéga:

"Ogne tànt al càpita, parché la lavoraziàn d'la chèren in scàtla l'é tótta in automàtich: la bìstia la scórr in vàtta a di róll, la vén disusè e pò la vén tranzè in mód d'andèr dàntr'al scatlén-ni chi pàsen ed sàtta. As vàdd che la só scatlén-na l'à ciapè própi in corispondànza con al bùs dal cùl!"

Nessun commento: