martedì 3 luglio 2007

LA BIZICLÀTTA (n. 30)

Gisto l'à d'andèr à Bulàggna, mó l'é a pì, alàura al dezìd ed d'mandèr in prèst al só amìgh Gig' la só biziclàtta. In st'mànter ch'al s'avéiia, al pànsa:

"Gìg' am l'imprèsta ed sicùr… ai n'ò fàt tànt mé di piasìr a ló…però l'é ànch un grécc' e ai é chès ch'al dégga ed nà… vùt própi ch'am dégga ed nà…t'é v'drè ch'am la dà sicùr… se bàn che dal vólt Gìg' l'é un pó strànz e ai é di chès ch'am dégga ed nà. Ànzi, a pensèri pulìd, l'é pió fàzil ch'al dégga ed nà che ed sé. A ló ai piès ed fèr al preziàus e, s'a ciàp int ón di sù dé stùrt, l'é bàn ed dìr ed nà. Parché Gìg' l'é un èsen, l'é un grécc' e l'é un tìp difézzil e mé a sàn un cretén a fèr tótta 'sta strè par gnìnta, parché, adès ch'ai pàns, am dirà ed nà ed sicùr!"

In st'mànter ch'al fèva tótt chi pensìr qué, l'arivé sàtta à la fnèstra ed 'Gig e al le ciamé:
"Gìg'!"
"Di'mò Gisto, ch'sa vùt?"
"Và a fèr del pugnàtt té e la tó biziclàtta!"

Nessun commento: