martedì 3 luglio 2007

LA CAGNÉN-NA (n. 31)

Un ragàz, dimóndi témmid, al và a truvèr al pèder d'la só 'mbràusa par d'mandèri ed spusèrla. L'arìva e is métt'n a sèder int un tavlén: ló ed zà e al pèder ed là. Al tàca a c'càrrer, mó, da l'emoziàn, ai scàpa una scuràzza e al pànsa:
-
"Adìo, a sàn bèle freghè" e invézi al pèder as rivólz a una cagnén-na d'stàisa de drì dal ragàz e al dìs: "Fuffiii!"
Meno male, al pànsa ló, che l'à dè la càulpa à la càgna. Dàpp zénqv minùd, un'ètra scuràzza e al pèder: "Dài, Fuffi!".
Al ragàz l'éra ormai tranquéll, mó à la térza scuràzza al pèder al sèlta só: "Fuffi, chèvet vì da lé, se nà luqué at chèga adòs!"

Nessun commento: