domenica 15 luglio 2007

LA GÀRA (n. 46)

Dù v'cén i dìsen:

"Scumitàggna a chi péssa pió luntàn?"
I fàn la gàra e al prémm al dìs: "O, mé am sàn pisè in vàtta al schèrp!"
E ch'l'èter: "Va bàn, t'è vént té!"

Nessun commento: