mercoledì 11 luglio 2007

LA TELEVISIÀN 1 (n. 40)

- Màma, guèrdet à la televisiàn stasìra?
- Gnànch pr'insónni: ai é ch'al tedàsch ch'am fà d'vintèr màta!
- Nà, màma: in televisiàn ai é Derrick, al tedàsch ch'at fà d'vintèr màta als ciàma Alzheimer!

Nessun commento: