sabato 29 settembre 2007

NUIORK NUIORK (n. 72)

Dù inzgnìr bulgnìs i én andè a vàdder al Pànt ed Verazàno a Nuiork.
"Sócc'mel che blàzza! Dài andàggni in vàtta" E i vàn só.
Ón di dù as càza in mèz al pànt a gàmb avérti, al se sdàndla un póch e al dìs: "Però, al scósa!"
"Fa vàddér" al dìs ch'l'èter ch'als métt int la stàssa pusiziàn, al fa la próva e al dìs: "Sé, ai scósa i marón!"
"Ói, imbezéll, vùt ch'ai scósa al pànt?"

Nessun commento: