lunedì 7 aprile 2008

AL SAGRESTÀN LÈDER MÓ SINZÉR (n. 117)

Un dé un sagrestàn l'aprufité che al prìt l'éra andè in paàis e a gli rubé una camisa e pò l'andé in paàis a bàvver un bichìr d'vén. In piàza l'incuntré própi al prìt ch'al gli gé:
-
"Adìo Pippo, cùmm vèla?"
"La và bàn, mó l'é un pó strécca da cól".
"Té t'in è sàmpr'ónna del tàu, vè".
"Sé, mó quàssta qué l'é ónna del sàù"!

Nessun commento: