lunedì 14 aprile 2008

LA CURÌRA (n. 118)

La curìra ch'la và vérs la bàsa, las fàirma e l'autésta al dìs: "Dugliolo Reale!", mó tótt i stàn a séder! Alàura al tàurna a dìr: "Dugliolooo!!!!" e tótt sàmpr'à séder. "Mó? E dìr ch'ai ò pur fàt una móccia ed bigliétt!".
Alàura ai vén l'idèa e al dìs: "DIÓL!" e i vàn zà tótt!

Nessun commento: