lunedì 7 aprile 2008

PULISMÀN 1 (n. 111)

Una vólta, quànd i pulismàn i stèv'n in mèz à la strè à dirìzer al tràfich (invézi ed stèr ardupiè drì el zèd cómme di brigànt!), un cìnno l'aprufité che la p'dèna l'éra vùda, par dirìzer al tràfich. Quànd ai arivé al pulismàn, a gli gé:
-
"Alàura cìnno, èt bèle finé ed fèr l’èsen?"
"Sè, adès al pól turnèr ló!".
-
Al pulismàn als mité al só sìt, quànd al v'dé arivèr un indiàn a cavàl: l'èra ón di seltimbànch dal Zirquel ed Bufalo Bil! A gli dé l'alt con la màn avérta e l'indiàn al gli gé:
-
"Augh, mè Apàche!" E ló: "E mé at fàgh la mùlta!".

Nessun commento: