lunedì 7 aprile 2008

PULISMÀN 2 (n. 112)

Un pulismàn ed Módna al vén a Bulàggna a truvèr un só coléga. I vàn in gìro in màchina par la zitè e i arìven in vàtta ai vièl dùvv ai é el putèn. Al bulgnàis al dìs:
-
"Dài, tira zà al fnistrén e dìi quèl" e al mudnàis: "Sé, mó c'sa ghe d'màndia?"

"D'màndi ch'si vólen". Al mudnàis al tìra zà al fnistrén e al d'mànda: "Volate?".

Nessun commento: