mercoledì 2 aprile 2008

RIME IN PILLOLE (Copertina)

PAOLO CANE’RIME IN PILLOLE
(RÉMM COL CANTAGÀZZ)Bulàggna

Al bàsta andèr ónna ed ch’el bèli sìr
Ch’la lùs la lón-na, própi in mèz ed piàza
Parché ch’ans pósa fèr a mànch ed dìr:
T’i pùr bèla, t’i pùr, vècia Bulgnàza!

Difàti quèl’él mài ch’al furastìr,
E làsa pùr ch’al sìa ed qualùnque ràza,
Ch’an dégga ch’al v’révv vìver qué e murìr,
Parché l’é una zitè dóvv a se sguàza?

Raffaele Belluzzi (1837-1903)
Garibaldino, poeta ed educatore


2007

Nessun commento: