lunedì 19 maggio 2008

DAL BARBIR 6 (n. 141)

Un barbìr l'éra sàmper in pulèmica con un só cliànt viazadàur:

"Bàn, ló l'é stè a Parìg' e an é brìsa andè in vàtta à la Tàrr Eifèl?"
E po': "Bàn, l'é stè a Milàn e an à brìsa visitè al Duòmo?"
E ancàura: "Bàn, l'é stè a Viènna sànza visitèr al Pràter?"

Infén che un dé al cliànt, ormai stóff, a gli dìs:

"L'èter dé a sàn stè a Ràmma e a sàn stè arzvó dal Pèpa in fàurma privè!"
"A sé?" al dìs al barbìr curiàus "e alàura?"
"E alàura am sàn inznucè davànti a ló e ló al m'à méss una màn in tèsta e am à d'mandè: "Di' só, chi él ch'al cagnàz ch'at tàusa?".

Nessun commento: