lunedì 19 maggio 2008

PÌLADE (n. 140)

Int al cafà, Gisto l'incàntra Frédo ch'al spudèva e a gli d'mànda:

"Cus'èt fàt? Èt magnè quèl 'd catìv?"
"Mocché: a zughèva a biglièrd con Pìlade e ai ò méss una bòcia ch'l'éra impusébil d'andèri a cùl, alàura ai ò détt "Se t'riès in ch'al càulp qué, at plócch al cùl". O Dio, mé a sàn stè fórsi esagerè, però (e al cuntinuèva a spudèr)… però che zugadàur ch'l'é Pìlade!".

Nessun commento: