martedì 17 giugno 2008

I DU V’CÉN (n. 151)

"Cùmm vèla, Piràtt?"
"Insàmma…da la vétta in só ai ò un mócc' ed mèl, mó da la vétta in zà a sàn cómme un ragazól!"
"Bèet té".
"Sé, infàti am péss adós cómme un ragazól!"

Nessun commento: