lunedì 9 giugno 2008

I PIDÉN ‘D VIDÈL (n. 147)

La mèder col cìnno: "Zanàtt, va zà dal b'chèr a vàdder s'l'à i pidén ed vidèl".
Al cìnno al và e al tàurna a màn vùdi e la mèder a gli d'mànda:

"Alàura?"
"Alàura an al sò brìsa; l'avèva el schèrp!"

Nessun commento: