lunedì 9 giugno 2008

RISUNÀNZ (n. 148)

Un ragazèl l'é a lèt con una scàia e al dìs:

"Sèt che t'è una bèla gnóca grànda?"
E lì: "Và bàn, mó al n'impórta brìsa che t'am al dégga dàu vólt!"
"Dàu vólt? Bèda che la secànda le stè l'éco!"

Nessun commento: