mercoledì 4 giugno 2008

LA LEGÉRA (n. 142)

A scóla Pirén, ch'l'é una gràn legéra, al scrìv int la lavàgna: "W LA FIGA". L'arìva al màsster, a gli fà scanzlèr incósa e a gli dìs che d'màn l'à da v'gnìr acumpagnè da só pèder, dàpp avàir scrétt in vàtta al quadéren zànt vólt "Non si scrivono parolacce". Al dé dàpp al và a scóla col zànt frès scrétti, mó sànza só pèder, alàura al màsster a gli dìs:

"T'an avèv da v'gnìr con tó pèder?"
"Sé, mó ló l'à détt che coi busón an c'càrr brìsa!"

Nessun commento: