venerdì 18 luglio 2008

LA PÉRDITA (n. 158)

Una putèna la và dal ginecólogh parché l'éra bèle un póch ed tàmp ch'l'avèva di c'tùrb. Al dutàur a gli d’mànda:

"Int l'ùltum màis èla avó del pérdit?"
"At al cràdd: quèsi trì milión!".

Nessun commento: