venerdì 18 luglio 2008

L’AMERICÀN (AL CASÉN 3) (n. 157)

A la fén d'l'ùltma guèra, un americàn al và int un casén ed Bulàggna. Al và só int la stànzia con una scàia dai cavì cùrt cùrt, l'ai léssa la tèsta e al d'mànda: "No lana?" e lì: "Nà, a mi sàn taiè!". La se spóiia e l'americàn al vàdd ch'l'é plè ànch sàtta el lasén e a gli d'mànda: "No lana?" e lì: "Nà, am sàn rasè!". Quànd las chèva el mudànt al vàdd che l'é quèsi tótta plè e al d'mànda: "No lana?" - "Di' só ragazèl, it v'gnó qué par ciavèr o par fèret un giubén?".

Nessun commento: