mercoledì 3 settembre 2008

AL PROGRÀMA (n. 163)

Dù pensionè is fàn el cunfidànz:

"Té cùmm vèla con la pensiàn? Ch'sa fèt tótt al dé?"
"Guèrda: a la matén-na apànna zdàzzd a fàgh 'na ciavadén-na, pò am lìv, a tóíi al cafà, a lèz al giurnèl e a fàgh v'gnìr mezdé. A màgn e pò a vàgh a lèt e a fàgh un'ètra ciavadén-na e dàpp am lìv e a vàgh a girèr par fèr v'gnìr l'àura ed zànna. A màgn, a guèrd la televisiàn, pò a vàgh a lèt a fàgh un'ètra ciavadén-na e am métt a durmìr".
"Sócc'mel, mó quant'él t'vè avànti con ch'la mùsica qué?"
"Ah, a tàch lonedé!".

Nessun commento: